Csíkos tó

Székelyhídtól 7 km-re található a Csíkos-tó természetvédelmi rezervátum, illetve egy szürke gém rezervátum is a székelyhídi kocsányos tölgyerdőben, amelyek élővilága és ennek megóvása országos jelentőségű. A 10 hektáros Csíkos-tó rezervátum egyike az utolsó...

Székelyhídi halász vadász múzeum

A múzeum 1989 után, alapítványi pénzből jött létre, először a gyűjteményt elszállásoló épületet hozták megfelelő állapotba, majd Wilhelm Sándor elindult, hogy az anyagot összegyűjtse, az akkorra már megismert forrásokból. „Akkor derült ki, hogy nagyon sok anyag, amit...

Székelyhíd pincesorai

Székelyhíd volt a 19-ik század első felében Bihar vármegye Érmelléki járásának székhelye, mely 7 mezővárosból, 65 faluból és 6 nagyobb pusztából állt. Évszázadokon át birtokközpont és az érmelléki szőlőművelés egyik központja volt. A város határában több pince és...

Stubenberg-kastély

A székelyhídi Stubenberg-kastély története egészen a 15. századig, a Zólyomi családig nyúlik vissza, akik itt hozták létre állandó lakhelyüket. A mai kastély egy része ekkor épülhetett, talán egy korábbi erősség helyén. Irányításukkal a megye legnagyobb uradalma...

Székelyhídi református templom

Történeti adatok Székelyhíd református temploma az Érmellék egyik legjelentősebb településében áll, melynek neve a székelység 10–11. századtól feltételezett, és a Váradi Regestrumban a 13. század elején adatolt bihari jelenlétének egyik tanubizonyságaként...