Bors

Bors község Bihar megye északnyugati részén található, az Északnyugati Fejlesztési Régióhoz tartozik. Nagyváradhoz 12 km-re helyezkedik el, Bors község egy román-magyar határ menti település. Bors község keleti részén határos Nagyváraddal és Bihar községgel, délen Szentandrás községgel, nyugatra Kőrösgyéres községgel és Magyarországgal, valamint északon is Magyarországgal. Bors községet négy település alkotja: Bors (község), Biharszentjános, Kisszántó és Nagyszántó. Demográfiai szempontból a legfejletebb települések Bors és Szentjános, az E60-os út mentén lévő települések.

Bors községet megközelíthetjük közúti és vasúti hálózatokon keresztül. Bors község és Szentjános faluba a DN1 nemzetközi úton juthatunk el, amely Romániát összeköti Magyarországgal, így lehetőséget ad hogy megközelítsük Debrecent, Budapestet, Bécst, Berlint és Párizst, stb. Ugyanakkor egy másik alternatív útvonal a DJ 190 -es, amely megkönnyíti Bors és Nagyvárad közötti összeköttetést. Kisszántó és Nagyszántó falvakhoz a községi utakon lehet eljutni. 

Bors falu a Körösvidéki-síkság alacsonyan fekvő részén található. Az alacsonyan fekvő síkság felhalmozódásait és vízrajzi eróziója Bihar megye legfelsőbb régiójából ered, mégpedig a Sebes Körösből. A síkságon áthaladó folyók sekélyek, nincsenek teraszaik. Az alacsonyan fekvő körösvidéki-síkság magassága 110 m.

Az oklevelekből származó első írásos feljegyzés Bors községről a XII századból származik, megemlítve Bors törzsét, amely a mostani település helyén élt. A település történelmi fejlődése több részből állt,  mint például mikor a település a Nagyváradi püspökséghez tartozott (XIV század), vagy amikor az oszmán uralkodás alatt szinte teljesen elpusztult. A település fejlődése több időszakra tehető: a XIV század közepén, majd a XVIII század végén, valamint a XIX század elején, amikor több középület épült, mégpedig a Községi Néptanács régi székhelye.